Visie en Missie

Veilgheid / vertrouwen / verantwoordelijkheid / respect

 • We werken met Positive Behaviore Support (PBS)
 • We hanteren duidelijke regels, dit zorgt voor een veilige sfeer.
 • De regels gelden voor leerlingen, team en ouders.
 • We verwachten dat ouders de gedragsregels onderschrijven
 • We leren kinderen d.m.v. gedragslessen, welk gedrag we willen zien.
 • Gewenst gedrag wordt door het geven van veel complimenten bestendigd.
 • Op ongewenst gedrag volgen van te voren afgesproken heldere consequenties.
 • Om pesten te voorkomen, leren wij kinderen adequaat gedrag aan.
 • Als team geven wij het goede voorbeeld.
 • We gaan respectvol met elkaar om en waarderen elkaars eigenheid
 • We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen.
 • We leren kinderen vertrouwen te hebben in eigen kunnen.
 • Kinderen praten mee over school, o.a. in de leerlingenraad.
 • In klasse gesprekken maken we dingen bespreekbaar. We praten over verschillen tussen mensen. We leren kinderen eigen normen, waarden en opvattingen te plaatsen naast die van anderen. We stimuleren ze om eigen opvattingen te vormen.