Visie en Missie

Ouderbetrokkenheid

  • Op De Vlinderhof vinden we goed contact met ouders erg belangrijk.
  • We beschouwen ouders als partners. Samen met hen komen we tot een optimale begeleiding van  onze leerlingen.
  • Ouders zetten zich niet alleen in bij vieringen, maar ook bij onderdelen van het leerprogramma.
  • Via de medezeggenschapsraad denken ouders mee over het beleid.
  • Tijdens de oudergesprekken, worden wederzijdse verwachtingen uitgewisseld.
  • Elk jaar worden ouders minimaal 2 keer uitgenodigd voor een oudergesprek.
  • Er is maandelijks een ‘inloop’ spreekavond.
  • We organiseren eens in de twee maanden een ‘Oudercafé’.