Visie en Missie

Lerende organisatie

  • We vinden het belangrijk dat we de goede dingen doen en dat we ze goed doen.
  • De onderwijs inspectie toetst jaarlijks onze kwaliteit.
  • Eens per vier jaar wordt er een interne/ externe audit gedaan.
  • De kwaliteit van de school wordt jaarlijks besproken met de directie van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld.
  • Teamleden houden een bekwaamheidsdossier bij.
  • Teamleden volgen regelmatig her/bijscholing.
  • Lessen worden regelmatig bezocht door de directeur en/of collega’s.
  • Eens per 4 jaar vindt een leerlingen- ouder- personeel enquête plaats.