Visie en Missie

Cognitieve ontwikkeling

  • We zien het als onze belangrijkste taak om kinderen goed te leren lezen, schrijven, spellen en rekenen.
  • We leggen de nadruk op wat kinderen al kunnen.
  • Bij fouten leggen we kinderen uit hoe ze het werk goed kunnen doen.
  • We stimuleren kinderen elkaar te helpen.
  • We werken volgens het IGDI (Interactief Gedifferentieerd Direct Instructie) model.
  • We maken gebruik van goede, moderne methodes.
  • We toetsen regelmatig met methode toetsen en onafhankelijke, genormeerde toetsen.
  • We werken met tussendoelen.
  • We hebben een doelmatig klasse management.