OR & MR

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage was het afgelopen jaar 20 euro. U ontvangt een verzoek om uw bijdrage over te maken, nadat de begroting voor het komende jaar opnieuw is vastgesteld. Het gironummer van de oudervereniging is NL94INGB0003173332 ( penningmeester ouderraad openbare basisschool te Veenhuizen)