OR & MR

GMR:

Alle openbare scholen in de gemeente Noordenveld zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad adviseert het bestuur openbaar onderwijs over bovenschools beleid. Joke de Leeuw heeft namens de Vlinderhof zitting in de GMR.