OR & MR

Doel van de oudervereniging

De oudervereniging van de Vlinderhof heeft als doel “de bloei van de school, de interesse van ouders in de school en de ondersteunende werkzaamheden van de ouders voor de school te bevorderen”. Praktisch houdt dat in dat we, in samenwerking met het team, allerlei activiteiten organiseren en vormgeven.
Het is in het belang van de kinderen dat ouders zich blijven inzetten voor speciale gebeurtenissen gedurende het schooljaar. De relatie met het schoolteam verloopt prettig. De activiteiten leveren enthousiaste reacties op van kinderen en ouders. De oudervereniging wil dat graag zou houden. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage is uw hulp bij de voorbereiding en organisatie van activiteiten en projecten daarom welkom. Wilt u meewerken aan een van de activiteiten, neem dan contact op met een van de leden van de vereniging. Wij houden ons graag aanbevolen voor ideeën of suggesties en natuurlijk ook voor nieuwe leden!
Om alle activiteiten mogelijk te maken int en beheert de oudervereniging de vrijwillige ouderbijdrage ( een bedrag van 20 euro per leerling). Hiervan worden cadeaus, versieringen, versnaperingen e.d., alsmede de premie van de collectieve schoolverzekering bekostigd. De penningmeester van de vereniging stelt jaarlijks een begroting op. Deze wordt vastgesteld in de algemene ouderavond die ieder jaar in sept/ okt georganiseerd wordt.