OR & MR

Activiteiten van de oudervereniging

Voorbeelden van door de oudervereniging georganiseerde activiteiten zijn het Sinterklaasfeest, kerstviering, paascircuit en paaslunch. Vorig schooljaar hadden wij het swingfeest in het verenigingsgebouw dat een groot succes was.

En ieder jaar proberen wij van de laatste schooldag weer een groot feest te maken. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage en de enthousiaste inzet van de oudervereniging en een aantal andere ouders wordt dit ieder jaar weer mogelijk gemaakt. De oudervereniging stemt de activiteiten af met het leerkrachtenteam.