O.b.s. de Vlinderhof: ’Goed voor elkaar’!

Wie zijn wij

De Vlinderhof is een moderne, dynamische openbare school, gevestigd in het dorp Veenhuizen. Ieder kind en iedere ouder - ongeacht afkomst of levensovertuiging - krijgt bij ons respectvolle persoonlijke aandacht en zorg.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken. Vanaf 4 jaar werken de kinderen daarom met taken. We bieden leerstof aan op een niveau dat passend is bij de ontwikkeling van het kind. We zorgen er voor dat alle kinderen zich op een plezierige wijze zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze werkwijze is een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Tussen schoolse opvang wordt dagelijks op school aangeboden. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door BSO De Boevenbende.

Hoe bereiken wij voor ieder kind het beste resultaat

Onze school biedt plaats aan ongeveer 65 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door 8 enthousiaste en gemotiveerde (vak)leerkrachten en een directeur. Tevens hebben we een conciërge en een administratief medewerkster. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd tot intern begeleider, motorisch remedial teacher, ict’er of gedragsspecialist. Daarnaast hebben we mogelijkheden om externe hulp in te schakelen via het schoolbestuur. Ook biedt de Vlinderhof een plek aan stagiaires, die bij ons het vak leren. Met dit enthousiaste, gemotiveerde team verzorgen wij op de Vlinderhof goed onderwijs met moderne middelen en methoden.

Directe Instructiemodel (DIM)

Wij stellen voor alle kinderen hoge, maar wel realistische doelen. Het onderwijsaanbod wordt aan de mogelijkheden van het kind aangepast. Dit doen wij door het toepassen van het Directe Instructiemodel (DIM). In dit model komen alle kinderen optimaal tot hun recht.

Omdat wij onszelf zien als lerende organisatie, vinden wij het belangrijk dat ook het schoolteam zich blijft ontwikkelen. Er wordt daarom jaarlijks scholing gevolgd door de leerkrachten. Het doel is altijd optimalisering van het onderwijsaanbod op onze school.

In de afgelopen jaren heeft het team van de Vlinderhof zich intensief bezig gehouden met technisch lezen en rekenen. Dit heeft tot betere inzichten en goede resultaten geleid. Momenteel wordt er scholing gevolgd m.b.t. het werken met groepsplannen voor de basisvakken.

Digitaal leerlingvolgsysteem

Op de school wordt gewerkt met een digitaal leerlingvolgsysteem, dat de ontwikkeling van alle kinderen nauwgezet volgt. Dit leerlingvolgsysteem wordt gebruikt om de resultaten van de kinderen te analyseren en nieuwe doelen te stellen. Voor alle vakken wordt op de Vlinderhof gewerkt met doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8.

Kinderen leren verschillend. Daarom is er een grote variatie aan leermiddelen in de school. Een belangrijk middel is het digitale schoolbord. Met dit bord, kunnen lessen interactiever worden gemaakt en komt de lesstof nog meer centraal te staan binnen de instructies.

Naast de leervakken is er op de Vlinderhof ook ruime aandacht voor de creatieve vakken. Verder worden er verschillende aantrekkelijke activiteiten georganiseerd. In de zomermaanden zwemmen de groepen 5 t/m 8. Ook zijn er zijn leuke schoolreizen en leerzame excursies en projecten.

De Vlinderhof heeft een leerlingenraad en een medezeggenschapsraad. Kinderen en ouders kunnen hierin meebeslissen over de gang van zaken in de school. Op deze manier wordt er op de Vlinderhof voor, door, maar vooral met elkaar gewerkt aan het beste resultaat en een veelbelovende toekomst!Teamleden 
Staand v.l.n.r.: Suzanne v.d.Laan (groep 1/2), Metje Homan (groep 3/4, IB/RT-er), Albert van der Leij (conciërge),  Geertje Martens (groep 5/6), Joke de Leeuw (groep 1/2,5/6)
Zittend v.l.n.r. :Rien Pheifer (groep 7/8), Nanda Versnel (directeur), Nienke van Vondel (groep 3/4)